Wat is Bookstore?

Bookstore is een digitaal platform voor uitgeverijen van het christelijke boek. Bookstore is eigendom van de Erdee Media Groep (EMG) en is oorspronkelijk gebouwd voor de uitgeverijen De Banier, Boekencentrum, Jongbloed en Kok – Ten Have.

Doel

Hoofddoel van dit platform is om oude, niet meer beschikbare, maar waardevolle theologische werken opnieuw en op een innovatieve manier uit te geven.

Op dit platform zijn boeken full tekst-doorzoekbaar. Via Bookstore kunnen e-books worden gekocht maar ook POD-producten: hele boeken of gedeelten daarvan, of een combinatie van verschillende delen uit verschillende boeken.