Over dit boek

Godslasteraars! Zo werden Jezus en de eerste christenen genoemd. De God van het kruis riep weerstand en ergernis op bij zowel Joden als 'heidenen'. Hoe kunnen we in onze tijd iets van deze oorspronkelijke, provocatieve betekenis van het Evangelie terugvinden?

Een tijd waarin het woord 'God' de meeste mensen niets meer zegt, anderen er hun eigen invulling aan geven en het voor een slinkende groep zo'n overbekend woord is dat het ook weinig meer oproept. In Provocatie - over de zin van God en geloof geeft Willem Maarten Dekker in dertien essayistische hoofdstukken een hernieuwde betekenis aan de twee belangrijkste woorden van het christendom: God en geloof.

Dr. Willem Maarten Dekker studeerde theologie in Utrecht en Tübingen. Hij is predikant van de Hervormde gemeente Waddinxveen, geassocieerd onderzoeker bij de Protestantse Theologische Universiteit en redacteur van het theologisch tijdschrift In de Waagschaal.

Hoofdstukken
Woord vooraf

Woord vooraf 6 Woord vooraf Dit boek is bedoeld voor ieder die zich afvraagt wat het christendom na twee millennia nog waard is. Zou het, gezien de afbraak ervan die we mo- menteel meemaken, nog de moeite waard zijn het christendom een ‘door- start’ te gunnen? Daarvoor moeten we wel weten wat het christelijk geloof inhoudt. In dit boek verken ik op een essayistische manier de twee belang- rijkste woorden waar het dan om gaat: ’geloven’ en ‘God’.

Dit hoofdstuk 1 pagina € 0,06
Voorzang: Waar het om gaat

Voorzang: Waar het om gaat 7 Voorzang: Waar het om gaat We leven in een tijd waarin het woordje ‘God’ de meeste mensen niets meer zegt. Het is een leeg woord geworden. Daarnaast zijn er steeds meer mensen die het vanuit de herleving van religie naar eigen believen invullen. Zij ‘flir- ten met God’, zoals het heet. Daar tegenover wil ik in dit boek laten zien wat ‘God’ in de christelijke verkondiging betekent. Dat is altijd relationeel. Alleen in

Dit hoofdstuk 5 pagina's € 0,28
Het onmogelijke verwachten

Het onmogelijke verwachten 1 4 1. Het onmogelijke verwachten Abraham wordt de vader van alle gelovigen genoemd. Zijn leven is één groot voorbeeld van wat het is om te geloven in de God van de Bijbel. Binnen het leven van Abraham zijn er dan in het bijzonder twee verhalen die hem zo tekenen, als een gelovige ten voeten uit. Ze staan aan het begin en aan het einde van zijn leven met God. Het eerste staat in Genesis 12, waar Abraham geroepen wordt.

Dit hoofdstuk 12 pagina's € 0,66
Met stomheid geslagen

Met stomheid geslagen 2 6 2. Met stomheid geslagen Bij geloven hoort in ieder geval: verwachten. Het onmogelijke verwachten. Dat is niet alleen een grondtrek van het Oude Testament, maar ook van het Nieuwe. Het geldt van het Nieuwe Testament zelfs nog sterker. Eigenlijk is daar onze verwachting van het onmogelijke pas echt gewekt, doordat het Onmogelijke Kind gekomen is. Het Kind in de kribbe vervult al ons verlan- gen. Maar het doet ons nog vee

Dit hoofdstuk 9 pagina's € 0,50
De zweep erdoor

De zweep erdoor 3 5 3. De zweep erdoor ‘Mag God de kerken die Hij eerst heeft laten bouwen, nu weer afbreken?’ ‘Mag God ons onze toekomst afnemen?’ Die vragen kwamen op uit de lezing van Abraham, de oer-gelovige. Dat het geen theoretische vragen zijn, weet Israël zelf heel goed. Het hele Oude Testament moet gelezen worden tegen de achtergrond van de Babylonische ballingschap. Waarschijnlijk is vrijwel het hele Oude Testament toen, in ballingscha

Dit hoofdstuk 8 pagina's € 0,44
De plastic tasjes van God

De plastic tasjes van God 4 3 4. De plastic tasjes van God Een kerk waar God Zich laat vinden, hoe ziet die eruit? Het zal, zegt Jezus, in ieder geval een plek zijn van zieken en kinderen. De kerk lijkt op een hospitaal en op een peuterspeelzaal. God verbergt Zijn schoonheid bij voorkeur in wat lelijk is, en Zijn macht bij voorkeur in wat zwak is. Daarvan is Jezus het grootste voorbeeld. Maar wij kunnen er zelf ook een voorbeeld van zijn. Dit la

Dit hoofdstuk 9 pagina's € 0,50
De vuurvaste gemeente

De vuurvaste gemeente 5 2 5. De vuurvaste gemeente Een ziekenhuis, een crèche, de plastic tasjes van de Zwerver: geloven is in ieder geval niet alleen iets van de enkeling, maar ook van een gemeenschap. Als we bij geloven denken aan de figuur van Abraham, staat de geroepen enkeling voorop. Christen-worden is dan zelfs: enkeling worden, naar voren treden uit de massa en uitgaan in de eenzaamheid die bij God hoort. Gelo- ven is vereenzamen. Zo tek

Dit hoofdstuk 10 pagina's € 0,55
Door God verminkt

Door God verminkt 6 2 6. Door God verminkt Is geloven alleen een strijd van de enkeling, of de kleine groep, tegen de massa? Abraham tegen de volken, Zacharias tegen de massa van Israël, Da- niël tegen Nebukadnezar, Paulus tegen de Korinthiërs, Jezus tegen de tem- pel? Nee, zo is het niet. Dan zouden we nog gaan denken dat geloven zoiets is als de strijd van de goede tegen de kwaden; de strijd waar veel films vol van zijn. Gelovigen hebben niet

Dit hoofdstuk 8 pagina's € 0,44
Tussenzang: Over welke God hebben we het?

Tussenzang: Over welke God hebben we het? 7 0 Tussenzang: Over welke God hebben we het? ‘Gott und Glaube gehören zuhaufe’, schrijft Luther in zijn Grote Catechis- mus.92 God en geloof liggen op één hoop, ze zijn onontwarbaar verweven met elkaar. Er is dus geen begrip van God buiten het geloof om. ‘Er is niets god- delijks, waar het geloof niet is’, schrijft hij elders.93 Een door ons geconstru- eerde god, is dus in ieder geval niet God. God leer

Dit hoofdstuk 7 pagina's € 0,39
De afwezigheid van God

De afwezigheid van God 7 8 7. De afwezigheid van God In de moderniteit spreken over God, kan en mag alleen beginnen met het doordenken van de afwezigheid van God. De dood van God, zegt Hegel, is het grondgevoel van de moderniteit.108 De terugkeer van de spiritualiteit in de ‘postmoderniteit’ heeft dit grondgevoel niet ongedaan kunnen maken. Alle nieuwe religiositeit is juist een bevestiging van dit grondgevoel. ‘Laat ons goden maken!’ is een par

Dit hoofdstuk 10 pagina's € 0,55
De aanwezigheid van God

De aanwezigheid van God 8 8 8. De aanwezigheid van God Geloven is deelnemen aan de doodsschreeuw van Jezus: ‘Mijn God, Mijn God, waarom hebt U mij verlaten?’ Geloven is midden in de Godverlaten- heid je vertrouwen op God stellen. Als dat zo is, kunnen we dan überhaupt nog wel spreken van de aanwezig- heid van God? Gunnen we de moderniteit nu niet zozeer het voordeel van de twijfel, dat er van Gods presentie niets meer overblijft? De Bijbel spree

Dit hoofdstuk 8 pagina's € 0,44
De bekering van God

De bekering van God 9 6 9. De bekering van God De aanwezigheid van God, Die Zijn afgrondelijke, niet te harden afwezigheid momentaan onderbreekt en ‘soms, even’151, ‘eeuwigheid in een ogenblik’152, je aanraakt, genoeg om een poosje weer verder te leven, is Zelf ook weer ontzettend en vreeswekkend. Het is geen strelende aanwezigheid, zoals een handdoek om je rillende schouders of warme pantoffels voor je koude voe- ten. Ook in Zijn aanwezigheid b

Dit hoofdstuk 8 pagina's € 0,44
De stem van God

De stem van God 1 0 4 10. De stem van God God is aanwezig, als Degene Die je voorgaat, en Zich bekeert. Maar zegt Hij ook nog eens wat? Of zijn we slechts geroepen Iemand te volgen Die we ei- genlijk niet bij kunnen houden, Die geheel ongrijpbaar blijft? Dat doet inderdaad geen recht aan Wie God is. Het zou bovendien uiteinde- lijk te vermoeiend zijn. Ik moet denken aan een gids die tijdens een wande- ling veel te ver voor de groep uit loopt. He

Dit hoofdstuk 9 pagina's € 0,50
De lach van God

De lach van God 1 1 3 11. De lach van God Vroeger als kind, wanneer we in de kerk Psalm 2 zongen, kreeg ik altijd tra- nen in m’n ogen. Zo vaak gebeurde dat trouwens niet, dat deze psalm gezon- gen werd. Daarvoor lag de hierin vertolkte ervaring te ver weg. Maar op een of andere niet gekozen manier, mede geholpen door de mooie, droevige me- lodie, vereenzelvigde ik mij met de hier vervolgde God, en werd verdrietig van het onbegrijpelijke woeden

Dit hoofdstuk 10 pagina's € 0,55
De eenzaamheid en de kracht van God

De eenzaamheid en de kracht van God 1 2 3 12. De eenzaamheid en de kracht van God Als we stilstaan bij de God van de Bijbel, springen niet de eigenschappen in het oog die we ons bij een god voorstellen. Een doodsschreeuw, een fietser voorbij de bocht, een lach. Wat valt hier serieus te nemen? Waar blijft de kracht van God? Kracht – dat is waar wij aan denken bij het woordje ‘god’. Een god die niet sterk is, niet sterker dan wij, is geen god. We

Dit hoofdstuk 10 pagina's € 0,55
De Naam van God

De Naam van God 1 3 3 13. De Naam van God Wie het over de God van de Bijbel wil hebben, moet het in ieder geval ook hebben over Zijn Naam. Dat God een naam heeft, is op zich al veelzeggend. Een naam is nodig om de ene persoon te onderscheiden van andere. Vanuit een strikt monotheïs- me is een naam voor God dan ook eigenlijk overbodig. Daarom kent de is- lam ook geen naam voor Allah. ‘Allah’ is geen naam, maar eenvoudigweg het Arabische woord voo

Dit hoofdstuk 11 pagina's € 0,61
Slotzang: Dood van mijne dood

Slotzang: Dood van mijne dood 1 4 4 Slotzang: Dood van mijne dood Dood van mijne dood Ai als ik, gestadig sterven, madenzak, misgeboorte en wat niet al eindelijk door Dood geslagen, lijk lig te wezen: vouw me maar op sla me nog een keer dood ontbloot mijn schaamte vreet me op verkracht verbrand vierendeel vervloek maar lees dan in godsnaam ook uit de witregel van mijn leven een kruis en druk het op mijn hart. Provocatie binnenwerk DEF.indd 144 0

Dit hoofdstuk 1 pagina € 0,06

 


Provocatie
W.M. Dekker
  • Groen
  • 2012
  • 144
  • 978-90-8897-033-7
volledig boek (gedrukt) 144 pagina's | € 14,95
eBook € 7,50