Over dit boek

Wim Verboom neemt de lezer in dit boek mee naar de bevindelijke wereld van zijn kinder- en jeugdjaren. In de persoonlijk getinte verhalen beschrijft hij het dagelijkse leven in het Friese dorp Kollum, waar zijn vader voorganger van de Evangelisatie was. Hij vertelt over het gezin waarin hij opgroeide, over de plaats van de Evangelisatie in zijn leven en over de ontwikkeling van zijn eigen geloofsbeleving.

Het was een kleine wereld, waarin de gezagsstructuren sterk waren en waar geestelijk exclusivisme op de loer lag. Maar er was het geheim van een authentieke verborgen omgang met God. Het is vooral uit diepe dankbaarheid voor deze positieve kant van het bevindelijke leven, dat de auteur deze verhalen schreef.

Hoofdstukken
Woord vooraf

Woord vooraf In deze bundel verhalen geef ik een beschrijving van de manier waarop ik ben opgevoed. De gebeurtenissen speelden zich af toen ik ongeveer tien jaar was. Het kenmerkende van die opvoeding was de beleving of, misschien beter gezegd, de bevinding van het geloof. Daar is in onze tijd een groeiende behoefte aan. We kennen er allerlei woorden voor: spiri- tualiteit, ervaring, enzovoorts. Het zijn verschillende woorden die – elk op een ei

Dit hoofdstuk 5 pagina's € 0,28
De klok van de Grote kerk

De klok van de Grote kerk        ‘Och ewich is so lanc!’ (Joh. Brugman, -) De klok van de Grote kerk in Kollum luidde lang en zwaar. Tot in de verre omtrek was zijn galm te horen. Er werd iemand begraven. Het was de oude Eisinga, die in het huis aan het pad naast de Grote kerk woonde. Toevallig was ik hier langsgelopen. Nou ja, toevallig? Niets was natuurlijk toevallig. Ik stond op de hoek van het pad en de Voorstraa

Dit hoofdstuk 4 pagina's € 0,22
Het ene nodige

Het ene nodige     Vanaf mijn vroegste herinnering was er maar één ding echt belang- rijk: dat je bekeerd werd. Ik was er als kind diep van doordrongen, dat je niet alleen voor de tijd, maar bovenal voor de eeuwigheid geboren was. Hoe vaak zeiden mijn ouders niet tegen ons: Vraag de Heere maar veel om bekering en zoek Hem in je jonge jaren. Mijn vader was in onze ogen een bekeerde man. Daar liep hij nooit mee te koop, maar ik wist d

Dit hoofdstuk 4 pagina's € 0,22
Het gezinsleven

Het gezinsleven    Het gezin waarin ik opgroeide, was groot. Alleen, ik wist niet beter. Daarom vónd ik het helemaal niet groot. Als er iemand van mijn broers of zussen niet thuis was, vond ik het gewoon stil en leeg. In het leven van elke dag gaven orde en regel de toon aan. Dat moest ook wel om met zijn dertienen te leven en te overleven. Orde beschermde je rechten en bewaakte je plichten. Mijn vader had een natuurlijk gezag. Je

Dit hoofdstuk 8 pagina's € 0,44
De evangelisatie

De evangelisatie    In , vlak na de oorlog, waren we als Hollands gezin naar Kol- lum, in het hoge noorden van Friesland, verhuisd. Mijn vader was er benoemd tot voorganger van de Hervormde Evangelisatie op Gere- formeerde Grondslag, kortweg de Evangelisatie genoemd. Die Evangelisatie zou je een soort spelonk van Adullam kunnen noe- men voor ‘bevindelijk’ gereformeerden in Kollum en de wijde omge- ving ( Sam. : en ). Een

Dit hoofdstuk 5 pagina's € 0,28
Kollum

Kollum   Kollum was in de jaren vijftig een kleine woongemeenschap tussen uitgestrekte weilanden in het noordoosten van de provincie Fries- land. Er woonden ongeveer drieduizend mensen. Het was een eldo- rado van rust. We hoorden wel eens dat inwoners van een naburig dorp met elkaar op de vuist gingen, omdat een vreemde jongen het waagde een meisje van de eigen clan te ‘schaken’. Bij ons gebeurden zulke dingen niet. In de kom van het dor

Dit hoofdstuk 5 pagina's € 0,28
Het verenigingsleven

Het verenigingsleven    Een van de sterke kanten van onze Evangelisatie was dat ze een bloeiend verenigingsleven kende. Er was een zondagsschool, een knapenvereniging, een jonge-meisjesvereniging, een grote-meis- jesvereniging en een jongelingsvereniging. Daarnaast was er nog een mannenvereniging, een vrouwenvereniging en ook nog een zangvereniging. En behalve al deze verenigingen was er natuurlijk ook nog de cate- chisatie.

Dit hoofdstuk 8 pagina's € 0,44
Gereformeerden en Verboomianen

Gereformeerden en Verboomianen     Zoals ik al eerder aangaf, waren er in ons dorp verschillende kerken. Ik noem de twee belangrijkste. Allereerst was er de Grote kerk, zoals de hervormde kerk werd genoemd. In onze ogen was dat de kerk der va- deren, die echter afgeweken was van de zuivere leer van die vaderen. Ooit was dominee Johannes Bogerman, de vader van de voorzitter van de Dordtse synode, hier als pastoor tot

Dit hoofdstuk 3 pagina's € 0,17
Kerkje spelen

Kerkje spelen    Ik was vroeg naar bed gegaan. Niet omdat het moest, maar omdat ik het fijn vond. Zolang het licht was kon je nog zo lekker liggen lezen. Ik las een boek dat Vóór kerstfeest Thuis heette. Het ging over een jon- gen die per se naar zee wilde. Hij kreeg zijn zin, maar op de terugreis verdronk hij in het zicht van de haven. Hij was voor kerstfeest Thuis. Wat vond ik dat erg! Dat kwam ook omdat er juist in die tijd een j

Dit hoofdstuk 5 pagina's € 0,28
Een Hoorder der gebeden

Een Hoorder der gebeden      Wat was ik kwaad op mijn vader en moeder. Waarom hadden ze niet gedaan wat ze me beloofd hadden? Ze konden nou wel zeggen dat ze die trommelstokken in geen enkele winkel konden vinden en dat die paar stokken, die ze wel gevonden hadden, veel te duur waren, wat schoot ik daar mee op? Kwaad was ik op ze. Ik vond het gemeen. Het was allemaal gekomen door mijn passie voor trommelen. Dat vond ik het e

Dit hoofdstuk 4 pagina's € 0,22
Zondag

Zondag   ‘Jongens, het is zondag, bereiden jullie je voor?’ Mijn vader stond bij de deur van onze slaapkamer en maakte ons wakker. Ik bromde half slapend: ‘Ja’, en gleed weer weg. Het was de bedoe- ling van mijn vader dat we ons zouden voorbereiden op de kerk- diensten. In plaats daarvan dacht ik: Nog even, en ik dommelde weer weg. Mijn vader was als eerste opgestaan. Dat deed hij altijd op zondag. Hij maakte de tafel klaar, sneed en bel

Dit hoofdstuk 8 pagina's € 0,44
De winkelweek

De winkelweek    Het was winkelweek. Eén keer in het jaar werd die in ons dorp gehou- den. Het was een feestweek, die georganiseerd werd door de winke- liers, verenigd in een soort middenstandsvereniging. Door middel van allerlei acties probeerden zij iets extra’s te verdienen. Tegelijk bood de week voor jong en oud een stuk amusement. Als je op straat kwam, was het een en al vrolijkheid. De Voorstraat was versierd met vlagget- jes

Dit hoofdstuk 4 pagina's € 0,22
De hervormde dominee

De hervormde dominee     Mijn vader lag in het ziekenhuis in Leeuwarden. Op zondagmiddag was hij vlak na de kerkdienst met een ziekenauto weggebracht. Het ging allemaal zo snel in zijn werk, dat we als kinderen niet konden begrijpen wat er gebeurde. Ik vond het zelf iets heel onwezenlijks. De stoel van mijn vader stond daar ineens zomaar leeg en doelloos. Ik hoorde zijn stem niet meer. Toen ik in zijn studeerkamer ging kij- k

Dit hoofdstuk 6 pagina's € 0,33
Want de bazuin zal klinken

Want de bazuin zal klinken       ‘Want iedereen blijven Gods woorden vreemd, Behalve hem, die ze van God zelf verneemt.’ (M. Nijhoff, De kinderkruistocht in D. Coster e.a., Religieuze poëzie, z.j., p. ) Met geen mogelijkheid kon ik slapen. Geert, die naast me lag, sliep al lang. Maar ik was klaarwakker. Er was iets wat me heel onrustig maakte. Het was de wederkomst van Christus, Die zal oordelen de levenden en de doden.

Dit hoofdstuk 4 pagina's € 0,22
Kerstfeest

Kerstfeest   � Op zondagmiddag gingen we gedurende een lange periode van het jaar naar de zondagsschool, die in de consistoriekamer ach- ter de kerkzaal gehouden werd. Die zondagsschool hoorde er gewoon bij. Je wist niet beter. Niemand mopperde erover dat je eerst twee keer naar de kerk ging en daarna ook nog eens naar de zondagsschool. Het was er gewoon leuk. We luisterden naar de verhalen uit de Bijbel. We zongen onze liederen, de

Dit hoofdstuk 6 pagina's € 0,33
Oud en nieuw

Oud en nieuw     Oudejaarsavond en nieuwjaarsdag waren bijzondere momenten in ons gezin. Overdag werd er op oudejaarsdag gewoon gewerkt, maar tegen de avond veranderde de dag op mysterieuze wijze van karak- ter. Wanneer het donker werd, kreeg de avond die eigenaardige sfeer, die zo kenmerkend is voor de beleving van het einde van het jaar. Ook nu voelde ik weer iets van het grote einde, dat eenmaal komt. De doordringende klank van de

Dit hoofdstuk 6 pagina's € 0,33
Logeren

Logeren   Het was zomer, vakantietijd. Mijn vader en moeder gingen een paar weken naar de familie in ‘Holland’. Wij mochten mee. De een werd hier, de ander daar gebracht. Ik werd bij een oom en tante gebracht die een winkel hadden. In dat gezin was het reuzegezellig. Ik vond het dan ook een feest om daar te zijn. Je mocht elke avond lang opblijven en hoewel ze het net zoals wij niet breed hadden, kreeg je toch heel vaak iets extra’s. Er

Dit hoofdstuk 3 pagina's € 0,17
Vechten

Vechten   Bomekeutel. Het scheldwoord schalde over de straat. Daar had je het weer. In de verte zag ik Kees en Jan Draaier staan. Ze zaten in de hoogste klas. Bomekeutel. Dat scheldwoord werkte als een vishaak, die zich vast- hechtte in mijn binnenste. Nu ik het weer hoorde roepen, was het alsof er aan die haak getrokken werd. Ongelooflijk, wat deed dat pijn. Ik werd kwaad. Rende achter ze aan. Maar ze waren veel sneller dan ik. Op geen

Dit hoofdstuk 3 pagina's € 0,17
Toen kraaide de haan

Toen kraaide de haan      Het was nacht en het onweerde; het omgekeerde van een boze droom. Na een boze droom werd je wakker en dan dacht je: Gelukkig, het is niet echt. Het is maar een droom. Maar nu ik in mijn slaap (onbewust) het onweer in de verte hoorde rommelen en het steeds dichter bij kwam, werd ik wakker en dacht: O, het is echt. Het onweert. Vrese- lijk. Onweer betekende het weerlicht (we mochten nooit bliksem zeg- g

Dit hoofdstuk 5 pagina's € 0,28
Op school

Op school    Het was stil in de vijfde klas. Bijbelse geschiedenis. Meester Kuyper vertelde het verhaal van Nicodemus uit Johannes . Hij kon boeiend vertellen. Je werd helemaal meegenomen. Ineens keerde de jongen die voor me zat zich om. ‘Hij heeft het over Nico de Mus’, zei hij tegen mij. Ik wist niet wat ik hoorde. Wat gek om te spotten met iemand uit de Bijbel. De meester vertelde: ‘Nicodemus wilde wel eens weten wie Jezus was. Hij

Dit hoofdstuk 5 pagina's € 0,28
Vrouw De Liefde

Vrouw De Liefde     ‘Het was een vrouw. Het schip dat zij bevoer kwam langzaam stroomaf door de brug gevaren. Zij was alleen aan dek, zij stond bij ’t roer. En wat zij zong, hoorde ik dat Psalmen waren. O, dacht ik, o, dat daar mijn moeder voer. Prijs God, zong zij, Zijn hand zal u bewaren.’ (M. Nijhoff, Verzamelde gedichten, , p. ) Het was mijn beurt om het pannetje pudding naar vrouw De Lief- de te brengen. Op de autoped,

Dit hoofdstuk 4 pagina's € 0,22
Op vakantie

Op vakantie    Het idee om vakantie te houden in een zomerhuisje was van mijn vader uitgegaan. Hij hield ervan om er zo nu en dan eens tussen- uit te breken. Mijn moeder niet. Ze zag tegen de drukte op. Dat was te begrijpen met zo’n groot gezin. Als ze dan toch ging, dan het liefst naar de familie in Holland, maar liever niet in zo’n huis- je. Met vakantie gaan betekende een totale ontwrichting van de bestaande orde. Toch gingen we.

Dit hoofdstuk 7 pagina's € 0,39
De uitverkiezing

De uitverkiezing    Toen ik thuiskwam uit school, zag ik een brommer staan tegen de muur van ons huis. Ik dacht: Wie zou er zijn? Ik deed de achterdeur open, liep de gang door en kwam in de kamer. Daar zat Blokstra in de lage leunstoel van mijn vader. Zo nu en dan kwam hij wel eens bij ons in de kerk. Het was een lange, magere man, met een tanig gezicht, en een wat droefgeestige blik in zijn ogen. Mijn moeder stond te strijken.

Dit hoofdstuk 4 pagina's € 0,22
Grote dingen

Grote dingen    ‘Ik roem in God, ik prijs ’t onfeilbaar woord; Ik heb het zelf uit Zijnen mond gehoord.’ (Ps. :, ber. ) ‘Wat een verrassing, frambozenpudding’, zei vrouw De Liefde. ‘Dat zal morgen smaken. Weet je, vroeger hadden wij in de tuin ook frambozen. Ik vond ze lekkerder dan bramen of rode bessen.’ ‘En hoe gaat het met je?’ vroeg ze. ‘Vind je het nog steeds fijn om naar school te gaan. Van de week was er zeker weer ve

Dit hoofdstuk 4 pagina's € 0,22
Al waren uw zonden

Al waren uw zonden      ‘Al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol.’ (Jes. :) Ik logeerde weer eens bij de oom en tante van de winkel. De Brugkerk in Waddinxveen, naast de hefbrug, zat stampvol. Mijn tante en ik zaten op de stoelen, voor in de kerk. Een mooi plekje, waar ik de dominee goed kon zien. Het was een echte dominee, in een lan

Dit hoofdstuk 3 pagina's € 0,17
Naschrift

Naschrift  In de verhalen die ik in deze bundel schreef, heb ik geprobeerd te verwoorden hoe de leefwereld waarin ik opgroeide er van binnenuit bekeken uitzag. Dus hoe ik deze wereld zelf beleefde. Nu, een halve eeuw later, kunnen we alleen maar constateren dat deze leefwereld bijna niet meer bestaat. Dat geldt voor velen ook wat betreft de wijze waarop het geloof beleefd werd. Veel daarvan is voorbij en keert niet meer terug. Op zichze

Dit hoofdstuk 2 pagina's € 0,11

 


Het bevindelijke nest
W. Verboom
  • Groen
  • 2002
  • 144
  • 90-5829-311-4
volledig boek (gedrukt) 144 pagina's | € 12,95
eBook € 9,75