Over dit boek

Hermann Friedrich Kohlbrügge werd in 1803 te Amsterdam geboren. Het geslacht Kohlbrügge had zijn wortels zowel in Duitsland als in ons land.
Vader Hermann Kohlbrügge, zeepfabrikant te Amsterdam, werd in 1809 met zijn gezin lid van de Hersteld-Lutherse Gemeente te Amsterdam. Ondanks Frits' grote studiezin waren zijn ouders financieel niet in staat hem te laten studeren. Toen hij vijftien jaar was mocht hij echter alsnog naar het gymnasium waar hij reeds in 1821 voor zijn examen slaagde. Aansluitend studeerde hij theologie en ontwikkelde grote kennis van de Oosterse talen, waaronder Hebreeuws, Arabisch, Aramees en Syrisch.

Op 1 februari 1827 volgde zijn benoeming tot hulpprediker van de Hersteld-Lutherse Gemeente te Amsterdam waar hij, in strijd met de toenmalige tijdgeest, de Rechtvaardigmaking "door het Geloof alleen" sterk benadrukte. Zijn prediking deed volledig recht aan de drie "Solismen" van de Reformatie, te weten: "Sola Scriptura", "Sola Fide" en "Sola Gratia".
Deze prediking bracht hem echter in grote problemen, die uiteindelijk tot zijn afzetting leidden.

Onder gebrekkige omstandigheden ging Kohlbrügge weer studeren en schreef hij zijn proefschrift "Een Commentaar op Psalm 45", dat een ereplaats verdient in de geschiedenis van de Messiaanse exegese van deze Psalm en thans voor de eerste maal in de Nederlandse vertaling wordt uitgegeven.

Hoofdstukken
Verantwoording

Verantwoording Verantwoording De hierbij aangeboden vertaling van het proefschrift over Psalm 45, waarop Hermann Friedrich Kohlbrügge op 4 juni 1829 cum laude aan de Academie van Utrecht gepromoveerd is, is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met prof. dr. C. Graafland, drs. R. Hartman, dr. B. van Oeveren, de heer H. de Ruiter, drs. L. Weerman en het bestuur van de "Vereeniging tot Uitgave van Gereformeerde Geschriften". Prof. Graafland heef

Dit hoofdstuk 3 pagina's € 0,17
Woord vooraf

Woord vooraf L, s» ccimen bic tibi offero, Benevolc Lector! non sine laborc a me contcxtum, quod si lectu dignum censuc- ris, hoc ut facias animo aequo et vcritatig studiuso, etiam at que ctiain rogatum te velim. Continet nobi- lissimi cujusdam Psalmi de Christo et Ecclesia expli- cationem, inque argumento versatur, de quo sententiam promere ullam non sustinuissem, nisi antea, quae in hac materie disputari possunt, diligenter satis perpendisse m

Dit hoofdstuk 24 pagina's € 1,32
Opmerkingen vooraf

Opmerkingen vooraf WCHHWM8>l

Dit hoofdstuk 26 pagina's € 1,43
Eerste hoofdstuk

Eerste hoofdstuk Caput Primum. ANNOTATIO PHILOLOGICA IN PSALMUM 45. "Versus alter, qui quasi carminis ingressum sive pro- logum exhibet, sic est constituendus, a t û i n 'ïh w m - f i n b n w » -wok S l T t t naiD W 1 ? Vocabulum: CTfl, ebullit, ejusdem proprie est notionis ac Sjriacum et Chaldaicum t^PH, quo vocabulo, (quod Latine vix verti potest) Chaldaei utuntur de terra et aqua, in quibus fit motus, quum animalia in iis copiose vivere incip

Dit hoofdstuk 164 pagina's € 9,02
Tweede hoofdstuk

Tweede hoofdstuk Caput Secundum. Ia quo turn Veterum turn Recentiornm de Psalmo sententiae enarrantur, qui bus addilur Epicrisis. PARS P R I M A . Absolute verborum et re rum in Psalmo nostro ob- viarum explicatione pro viribus nostris, non irritum fore putamus, si quae nostra de ejus argumento sen- tentia sit, quantum a nobis fieri poterit, exponamus. Haec aulem tunc prudentius proferri posse videtur, postquam diversas variis temporibus de Psal

Dit hoofdstuk 146 pagina's € 8,03

 


Een commentaar op Psalm 45
H.F. Kohlbrügge
  • De Banier
  • 1995
  • 416
  • 90 336 0327 6
volledig boek (geprint) 416 pagina's | € 27,90
eBook € 16,92